Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

17 Jobs Found on Other sites (Kisela Voda)

МИНТ КАФЕ БАР ДОО Скопје

Шанкер

Mon, 11 Dec 2023 01:26:15 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 09.12.2023 Огласот трае до 11.12.2023 Занимање според НКЗ Шанкер Работно место шанкер Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 3 месец...

Технички контролор за патнички возила

Sun, 10 Dec 2023 05:51:44 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 08.12.2023 Огласот трае до 10.12.2023 Занимање според НКЗ Технички контролор за патнички возила Работно место Контролор во станица за технички преглед Какво работно место упразнето Дали работното место ...
АРС ЛАМИНА ДОО Скопје

Компјутерски администратор

Sat, 09 Dec 2023 08:05:54 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Компјутерски администратор Работно место Систем Администратор Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не ...

Презентер

Sat, 09 Dec 2023 05:50:19 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Презентер Работно место продавач Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 1 ...

Сметководител

Sat, 09 Dec 2023 04:24:36 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Сметководител Работно место Сметководител Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Н...

Техничар машински конструктор

Sat, 09 Dec 2023 04:23:45 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 04.04.2024 Занимање според НКЗ Техничар машински конструктор Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип...

Возач на камион

Sat, 09 Dec 2023 04:08:42 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Возач на камион Работно место Возач на камион Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос т...

Административен службеник

Sat, 09 Dec 2023 04:03:53 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Административен службеник Работно место Административен службеник Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не...

Хигиеничар на станбен и деловен простор

Sat, 09 Dec 2023 03:59:48 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Хигиеничар на станбен и деловен простор Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен...

Општ работник

Sat, 09 Dec 2023 03:19:57 GMT   Kisela Voda, Skopje
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Општ работник Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 1 ме...