Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

2 Jobs Found on Other sites (Tvarditsa)

АГЛИКА ТРЕЙД ООД

Обслужващ работник, промишлено производство

Thu, 12 Jan 2023 03:12:05 GMT   Tvarditsa, Sliven
Описание и изисквания: Изисквания: - отговорност и изпълнителност; - прецизност и дисциплина; - умение за сработване в екип. Предлагаме: - встъпително обучение - работа в професионален екип - работа по график....
Агенция за социално подпомагане

Началник на отдел ИОХУСУСЗ, ДСП Твърдица

Wed, 11 Jan 2023 08:08:34 GMT   Tvarditsa, Sliven
Описание и изисквания: ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул. ”Триадица” № 2, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни с...