Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

2 Jobs Found on Other sites (Tryavna)

ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Fri, 13 Jan 2023 01:10:27 GMT   Tryavna, Gabrovo
Описание и изисквания: Създадена през 2005 г. днес „Изи Асет Мениджмънт“ АД е една от най-голeмите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на успе...

Помощник - нотариус

Fri, 06 Jan 2023 06:34:13 GMT   Tryavna, Gabrovo
Описание и изисквания: Помощник - нотариус Завършено висше образование специалност "право" и придобита юридическа правоспособност. Отлични познания в областта на вещното, семейното, наследственото, гражданското, облигационното и търговск...