Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

15 Jobs Found on Other sites (Targovishte)

Министерски Съвет на Република България

Юрисконсулт

Wed, 01 Feb 2023 07:43:14 GMT   Targovishte
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Юрисконсулт Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Търговище / Правоотношение: Служебно Описание на длъжността, формиране на заплата, и...
Еко Стил Строй 90 ЕООД

Чертожник

Sat, 28 Jan 2023 07:52:50 GMT   Targovishte
Описание и изисквания: ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90 ЕООД гр. Търговище извършва цялостен инженеринг по дадени проект - изготвяне на предварителни и предпроектни проучвания, проекти за ПУП, идейни, технически и работни инвестиционни проекти, цялостно...
Министерски Съвет на Република България

Експерт по осигуряването

Sat, 28 Jan 2023 04:22:12 GMT   Targovishte
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Експерт по осигуряването Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Търговище / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Търговище / Правоотнош...
Национална здравноосигурителна каса

Старши експерт в сектор ИО, РЗОК - Търговище

Fri, 27 Jan 2023 05:06:03 GMT   Targovishte
Описание и изисквания: Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НП...
Министерски Съвет на Република България

Старши експерт

Fri, 27 Jan 2023 04:41:18 GMT   Targovishte
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Старши експерт Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Търговище / Отдел "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дента...
Фибран България АД

Отговорник Лаборатория и контрол

Fri, 27 Jan 2023 04:06:57 GMT   Targovishte
Описание и изисквания: Основни характеристики на позицията Отговорник Лаборатория и контрол: · Извършва анализи за контрол на качеството на готовата продукция. · Систематизира и анализира получените резултати. · Прави предложения за по...
ВНВ ТРАНСПОРТ ЕООД

Международен шофьор на товарен автомобил

Wed, 25 Jan 2023 04:04:45 GMT   Targovishte
Описание и изисквания: Във връзка с разширяване на дейноста си фирма ВНВ ТРАНСПОРТ ЕООД обявява две свободни места за международни шофьори. Изисквания към кандидатите: -Категория С+Е. -Професионална компетентност. -Психо. -Дигит...
ДЯКОВ СТРОЙ ЕООД

Счетоводител

Fri, 20 Jan 2023 08:39:01 GMT   Targovishte
Описание и изисквания: Издаване, приемане, проверка и осчетоводяване на първични счетоводни документи. Изготвя периодични отчети и справки Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови прав...
ПРАЙМ-75 ЕООД

Шофьор

Fri, 20 Jan 2023 04:00:29 GMT   Targovishte
Описание и изисквания: Фирмата търси да назначи шофьор за работа вътрешно в европа по релация: Дания-Бенелюкс. За повече информация ни потърсете на тел. +359 894 207 970...
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Sun, 15 Jan 2023 03:52:41 GMT   Targovishte
Описание и изисквания: Създадена през 2005 г. днес „Изи Асет Мениджмънт“ АД е една от най-голeмите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на успе...