Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

12 Jobs Found on Other sites (Smolyan)

Министерски Съвет на Република България

Старши експерт

Wed, 01 Feb 2023 07:06:05 GMT   Smolyan
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Старши експерт Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Смолян / Отдел "Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална...
Национална здравноосигурителна каса

Старши експерт в сектор ИО, РЗОК - Смолян

Wed, 01 Feb 2023 05:24:10 GMT   Smolyan
Описание и изисквания: Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НП...
Министерски Съвет на Република България

Контрольор в районна здравноосигурителна каса

Wed, 01 Feb 2023 02:03:32 GMT   Smolyan
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Контрольор в районна здравноосигурителна каса Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Смолян / Отдел "Договаряне, информационно осигуряване и к...
Национална здравноосигурителна каса

Контрольор в РЗОК - Смолян

Tue, 31 Jan 2023 23:12:20 GMT   Smolyan
Описание и изисквания: Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НП...
Министерски Съвет на Република България

Младши експерт

Sun, 29 Jan 2023 07:28:45 GMT   Smolyan
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" / Правоотношение: Служебно Описан...
Министерски Съвет на Република България

Главен инспектор

Sat, 28 Jan 2023 06:51:56 GMT   Smolyan
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Главен инспектор Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Смолян / Правоотношение: Служебно Описание на длъжността, фо...
Техносистеми СМ ООД

Монтажник електро и слаботокови инсталации

Sat, 28 Jan 2023 00:33:08 GMT   Smolyan
Описание и изисквания: Монтажник електро и слаботокови инсталации Ние сме фирма специализирала се в проектиране, изграждане и поддръжка на слаботокови системи. Монтажник електро и слаботокови инсталации Изисквания към кандидата: -...
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ

Wed, 25 Jan 2023 08:02:08 GMT   Smolyan
Описание и изисквания: Създадена през 2005 г., днес “ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е една от най-големите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на усп...
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Wed, 25 Jan 2023 06:00:02 GMT   Smolyan
Описание и изисквания: Създадена през 2005 г. днес „Изи Асет Мениджмънт“ АД е една от най-голeмите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на успе...
БЕЛСИСТЕМС ООД

Дистрибутор на ветроупорни завеси за обл. Смолян

Wed, 18 Jan 2023 06:27:03 GMT   Smolyan
Описание и изисквания: Фирма "Белсистемс ООД" е с дългогодишен опит в областа на ветроупорните завеси, тенти и покривала. Търси да наеме дистрибутори за обл.Смолян. Изисквания към кандидата: - общи технически познания; - опит в мо...