Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

6 Jobs Found on Other sites (Resen)

СОЛАРБУИЛД увоз-извоз ДОО с.Козјак,Ресен

Градежен работник

Sat, 09 Dec 2023 07:20:14 GMT   Resen, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Градежен работник Работно место градежен работник Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен одн...

Келнер

Sat, 09 Dec 2023 07:07:02 GMT   Resen, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Келнер Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 3 месеци П...
СОЛАРБУИЛД увоз-извоз ДОО с.Козјак,Ресен

Градежен инженер

Sat, 09 Dec 2023 06:22:20 GMT   Resen, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Градежен инженер Работно место градежен инжинер Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос...
СОЛАРБУИЛД увоз-извоз ДОО с.Козјак,Ресен

Архитект

Sat, 09 Dec 2023 02:22:07 GMT   Resen, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Архитект Работно место Архитект Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределен...
Јавна здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ Ресен

Доктор по стоматологија

Thu, 07 Dec 2023 08:26:25 GMT   Resen, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 06.12.2023 Огласот трае до 10.12.2023 Занимање според НКЗ Доктор по стоматологија Работно место Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопреде...
ВРАБОТУВАЊЕ ХР СОЛУТИОНС Скопје

Менаџер на подружница

Thu, 07 Dec 2023 06:32:21 GMT   Bitola, North Macedonia - Resen, North Macedonia
Вработување ХР Солутионс, за потребите на свој клиент бара МЕНАЏЕР НА ПОДРУЖНИЦА ВО БИТОЛА И РЕСЕН Главни обврски и одговорности: Организира работа на тимот и подружницата Предлага план за работа на подружницата Воспоставува и одржува...