Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

4 Jobs Found on Other sites (Probishtip)

Составувач на акумулатори

Sat, 09 Dec 2023 07:37:45 GMT   Probištip, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Составувач на акумулатори Работно место РАБОТНИК ВО ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ Какво работно место новоотворено Дали работното место е со по...

Леар на калапи

Sat, 09 Dec 2023 06:45:34 GMT   Probištip, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Леар на калапи Работно место Леар Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определен...
ЈАКОВ ТРАНСПОРТШПЕД 2018 ДООЕЛ Пробиштип

Возач на товарно возило

Sat, 09 Dec 2023 06:09:49 GMT   Probištip, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Возач на товарно возило Работно место Возач на товарно возило Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не ...

Шивач

Sat, 09 Dec 2023 05:10:58 GMT   Probištip, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Шивач Работно место шивач Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 1 месе...