Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

22 Jobs Found on Other sites (Gevgelija)

Сметководител

Sat, 09 Dec 2023 08:03:18 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Сметководител Работно место Овластен сметководител Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен од...
ТП ДЕЛИКАТЕС Гевгелија

Продавач

Sat, 09 Dec 2023 07:47:14 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Продавач Работно место Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределено Потребно ...
БИСТРО ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Маркетинг агент

Sat, 09 Dec 2023 06:34:08 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Маркетинг агент Работно место маркетинг и е-продавница Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работе...
БИСТРО ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Менаџер

Sat, 09 Dec 2023 04:43:47 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Менаџер Работно место Проектен менаџер-тим лидер Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен одно...
БИСТРО ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Самостоен стручен соработник

Sat, 09 Dec 2023 04:37:18 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Самостоен стручен соработник Работно место стручно обучен соработник Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластув...
БИСТРО ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Проектен менаџер

Sat, 09 Dec 2023 01:37:51 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Проектен менаџер Работно место Проектен извршен менаџер Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работ...

Градежен работник

Sat, 09 Dec 2023 00:01:26 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Градежен работник Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено ...
БИСТРО ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Контролор на квалитет

Fri, 08 Dec 2023 23:00:52 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Контролор на квалитет Работно место контрола на квалитет Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Рабо...
ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Референт за кадрова евиденција, во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Гевгелија

Fri, 08 Dec 2023 07:15:04 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службе...
КАЛИПСО ХОТЕЛИ ДОО Гевгелија

Рецепционер

Fri, 08 Dec 2023 06:48:53 GMT   Gevgelija, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 06.12.2023 Огласот трае до 09.02.2024 Занимање според НКЗ Рецепционер Работно место Рецепционер Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Опред...