Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

1 Jobs Found on Other sites (General Toshevo)

Главна дирекция гранична полиция- МВР

Старши експерт (ГПУ-Генерал Тошево)

Thu, 12 Jan 2023 05:18:58 GMT   General Toshevo, Dobrich
Описание и изисквания: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29 Рег.№ 8121р-26386, Екз. № единствен 14.12.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14...