Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

6 Jobs Found on Other sites (Elhovo)

Главна дирекция гранична полиция- МВР

Старши експерт

Sun, 29 Jan 2023 07:54:47 GMT   Elhovo, Yambol
Описание и изисквания: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29 Рег. 8121р-245, Екз. № ед. 05.01.2023 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наред...
Министерски Съвет на Република България

Старши експерт

Sun, 29 Jan 2023 07:50:29 GMT   Elhovo, Yambol
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Старши експерт Друго(администрация) / Главна дирекция "Гранична полиция" / Правоотношение: Служебно Описание на длъжността, формиране на заплата, информация з...
Министерски Съвет на Република България

Младши експерт

Sat, 28 Jan 2023 08:51:20 GMT   Elhovo, Yambol
Информация за конкурс Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт Друго(администрация) / Главна дирекция "Гранична полиция" / Правоотношение: Служебно Описание на длъжността, формиране на заплата, информация з...
Главна дирекция гранична полиция- МВР

Mладши експерт

Sat, 28 Jan 2023 00:05:14 GMT   Elhovo, Yambol
Описание и изисквания: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29 Рег.8121р-1551, Екз. № ед. 20.01.2023 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наред...
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Sat, 14 Jan 2023 23:15:31 GMT   Elhovo, Yambol
Описание и изисквания: Създадена през 2005 г. днес „Изи Асет Мениджмънт“ АД е една от най-голeмите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на успе...
Даймънд Консулт ЕООД

Шлосери и Заварчици СО2

Sun, 08 Jan 2023 03:55:33 GMT   Elhovo, Yambol
Описание и изисквания: Във връзка с големия обем работа на наш клиент търсим: Шлосери и Заварчици СО2 Работата се състои в извършване на отрязване, огъване, нарязване и пробиване на детайли от метал с несложна и средно сложна конфигура...