Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

6 Jobs Found on Other sites (Delcevo)

Продавач

Sat, 09 Dec 2023 04:25:33 GMT   Delčevo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Продавач Работно место продавач Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределен...

Мијач на садови

Sat, 09 Dec 2023 01:54:29 GMT   Delčevo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Мијач на садови Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределено ...

Продавач

Fri, 08 Dec 2023 23:34:56 GMT   Delčevo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Продавач Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 3 месеци ...
Јавно комунално претпријатие БРЕГАЛНИЦА ПО Делчево

Помлад референт

Fri, 08 Dec 2023 07:00:16 GMT   Delčevo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 06.12.2023 Огласот трае до 20.12.2023 Занимање според НКЗ Помлад референт Работно место Инкасатор Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопре...
ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Помлад референт за наплата - инкасант, во Јавно Комунално Претпријатие Брегалница, Делчево

Fri, 08 Dec 2023 01:15:10 GMT   Delčevo, North Macedonia
Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службе...
Општинско Основно училиште ВАНЧО ПРКЕ Делчево

Хигиеничар на производствени - работни простории

Thu, 07 Dec 2023 23:35:03 GMT   Delčevo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 06.12.2023 Огласот трае до 08.12.2023 Занимање според НКЗ Хигиеничар на производствени - работни простории Работно место помошен технички персонал хигиеничар Какво работно место новоотворено Дали работн...