Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

35 Jobs Found on Other sites (Butel)

Индустриски топилничар

Sun, 21 Jul 2024 06:47:26 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Индустриски топилничар Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Опреде...

Магационер

Sun, 21 Jul 2024 06:47:26 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Магационер Работно место Магационер/Спремач на артикли Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работе...
ФИЗИО ФЛЕКС АНДОНОВСКА ДООЕЛ Скопје

Физиотерапевт

Sun, 21 Jul 2024 06:11:49 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Физиотерапевт Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределено П...

Брусач на метал

Sun, 21 Jul 2024 04:23:36 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Брусач на метал Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 2 ...

Продавач

Sun, 21 Jul 2024 03:41:24 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Продавач Работно место продавач Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределен...

Бравар

Sun, 21 Jul 2024 03:11:11 GMT   Butel, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Бравар Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределено Потребно...

Ракувач на печки за преработка на метал

Sun, 21 Jul 2024 02:18:47 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Ракувач на печки за преработка на метал Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен...

Валач на благороден метал

Sun, 21 Jul 2024 01:48:18 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Валач на благороден метал Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Опр...

Референт

Sun, 21 Jul 2024 00:52:08 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Референт Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 3 месеци ...

Сервисер на прецизни направи и опрема

Sun, 21 Jul 2024 00:07:21 GMT   Gazi Baba, Skopje
Информации за огласот Објавен на 19.07.2024 Огласот трае до 21.07.2024 Занимање според НКЗ Сервисер на прецизни направи и опрема Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен о...