Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

20 Jobs Found on Other sites (Brvenica)

Економист

Sun, 10 Dec 2023 02:08:45 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 08.12.2023 Огласот трае до 10.12.2023 Занимање според НКЗ Економист Работно место Кредитен референт Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип О...

Продавач

Sat, 09 Dec 2023 08:24:46 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 04.02.2024 Занимање според НКЗ Продавач Работно место Продавач Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено ...

Медицинска сестра

Sat, 09 Dec 2023 08:07:12 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Медицинска сестра Работно место медицинска сестра- лаборант Какво работно место упразнето Дали работното место е со посебни овластувања Не Рабо...

Вулканизер

Sat, 09 Dec 2023 07:11:56 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Вулканизер Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 6 месец...

Продавач

Sat, 09 Dec 2023 07:09:14 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 04.02.2024 Занимање според НКЗ Продавач Работно место Продавач Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено ...

Продавач

Sat, 09 Dec 2023 05:30:20 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Продавач Работно место продавач Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределен...
Авто школа УНИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

Инструктор за возење

Sat, 09 Dec 2023 05:02:32 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Инструктор за возење Работно место Инструктор за возење Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работ...

Административен службеник

Sat, 09 Dec 2023 04:23:55 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Административен службеник Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Нео...

Продавач

Sat, 09 Dec 2023 01:06:14 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Продавач Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Определено 6 месеци ...

Доктор по медицина

Fri, 08 Dec 2023 23:11:54 GMT   Tetovo, North Macedonia
Информации за огласот Објавен на 07.12.2023 Огласот трае до 09.12.2023 Занимање според НКЗ Доктор по медицина Работно место Какво работно место новоотворено Дали работното место е со посебни овластувања Не Работен однос тип Неопределе...