Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume

5 Jobs Found on Other sites (Bilisht)

BASHKIA DEVOLL

nenpunes i trajtimit ,vleresimit te dokumentave per leja/licenca

Thu, 21 Oct 2021 05:33:03 GMT   Bilisht, Korçë
Përshkrimi i punës: nenpunes i trajtimit ,vleresimit te dokumentave per leja/licenca...
Lloji i kontrates:

punetor krahu

Sat, 09 Oct 2021 07:30:31 GMT   Bilisht, Korçë
Përshkrimi i punës: punetor krahu Aftësi dhe njohuri të kërkuara: - përzien betonin - punon në një ekip ndërtimi - shtron pllaka betoni - siguron një zonë pune...
BASHKIA DEVOLL

sanitare

Sat, 09 Oct 2021 00:08:18 GMT   Bilisht, Korçë
Përshkrimi i punës: sanitare ne bashki...
PASKAL 2002 Bilisht

punetor i makinave te ullinjve

Wed, 29 Sep 2021 02:40:03 GMT   Bilisht, Korçë
Përshkrimi i punës: punetor i perpunimit te ullinjve...
PASKAL 2002 Bilisht

punetore

Thu, 26 Aug 2021 03:49:00 GMT   Bilisht, Korçë
Përshkrimi i punës: punetor i perpunimit te ullinjve...